U sljedećim video klipovima pogledajte primjere zadataka kakvi vas očekuju na državnoj maturi iz fizike. Kristijan i Toni će za vas riješiti zadatke s ljetnog roka mature 2009./10. i objasniti vam moguće nejasnoće u postupcima. Sretno s pripremama za maturu!

Odaberi lekciju koju želiš naučiti:

Module 1 Fizika 2009./2010.
Unit 1 Državna Matura 2009/10 1. zadatak
Unit 2 Državna Matura 2009/10 2. zadatak
Unit 3 Državna Matura 2009/10 3. zadatak
Unit 4 Državna Matura 2009/10 4. zadatak
Unit 5 Državna Matura 2009/10 5. zadatak
Unit 6 Državna Matura 2009/10 7. zadatak
Unit 7 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 8. zadatak
Unit 8 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 9. zadatak
Unit 9 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 10. zadatak
Unit 10 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 11. zadatak
Unit 11 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 12. zadatak
Unit 12 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 13. zadatak
Unit 13 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 14. zadatak
Unit 14 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 15. zadatak
Unit 15 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 16. zadatak
Unit 16 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 17. zadatak
Unit 17 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 18. zadatak
Unit 18 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 19. zadatak
Unit 19 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 20. zadatak
Unit 20 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 21. zadatak
Unit 21 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 22. zadatak
Unit 22 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 23. zadatak
Unit 23 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 24. zadatak
Unit 24 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 25. zadatak
Unit 25 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 26. zadatak
Unit 26 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 28. zadatak
Unit 27 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 29. zadatak
Unit 28 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 31. zadatak
Unit 29 Državna matura iz fizike ljeto 2009/10 32. zadatak

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake