U ovim videopredavanjima rješavat ćemo zadatke iz FIZIKE s DRŽAVNE MATURE održane u ljeto 2010. godine.

Module 1 Matematička indukcija
Unit 1 Lekcija 1 - Matematička indukcija 1. dio
Unit 2 Lekcija 2 - Matematička indukcija 2. dio
Unit 3 Lekcija 3 - Matematička indukcija 3. dio
Unit 4 Lekcija 4 - Matematička indukcija 4. dio
Unit 5 Lekcija 5 - Matematička indukcija 5. dio
Unit 6 Lekcija 6 - Matematička indukcija 6. dio
Unit 7 Lekcija 7 - Matematička indukcija 7. dio
Unit 8 Lekcija 8 - Matematička indukcija 8. dio
Module 2 Brojevni sustavi
Unit 1 Lekcija 9 - Brojevni sustavi 1. dio
Unit 2 Lekcija 10 - Brojevni sustavi 2. dio
Unit 3 Brojevni sustavi - provjera znanja
Module 3 Faktorijeli
Unit 1 Lekcija 11 - Faktorijeli 1.dio
Unit 2 Lekcija 12 - Faktorijeli 2.dio
Unit 3 Lekcija 13 - Faktorijeli 3.dio
Module 4 Binomni koeficijenti
Unit 1 Lekcija 14 - Binomni koeficijenti 1.dio
Unit 2 Lekcija 15 - Binomni koeficijenti 2.dio
Unit 3 Lekcija 16 - Binomni koeficijenti 3.dio
Unit 4 Lekcija 17 - Binomni koeficijenti 4.dio
Module 5 Binomna formula
Unit 1 Lekcija 18 - Binomna formula 1. dio
Unit 2 Lekcija 19 - Binomna formula 2. dio
Unit 3 Lekcija 20 - Binomna formula 3. dio
Unit 4 Lekcija 21 - Binomna formula 4. dio
Unit 5 Lekcija 22 - Binomna formula 5. dio
Unit 6 Lekcija 23 - Binomna formula 6. dio
Unit 7 Lekcija 24 - Binomna formula 7. dio
Unit 8 Lekcija 25 - Binomna formula 8. dio
Module 6 Skupovi brojeva
Unit 1 Lekcija 26 - Skupovi brojeva ft kumica Marica 1.dio
Unit 2 Lekcija 27 - Skupovi brojeva 2.dio
Unit 3 Lekcija 28 - Skupovi brojeva 3.dio
Unit 4 Lekcija 29 - Skupovi brojeva 4.dio
Module 7 Kompleksni brojevi
Unit 1 Lekcija 30 - Kompleksni brojevi 1. dio
Unit 2 Lekcija 31 - Kompleksni brojevi 2. dio
Unit 3 Lekcija 32 - Kompleksni brojevi 3. dio
Unit 4 Lekcija 33 - Kompleksni brojevi 4. dio
Unit 5 Lekcija 34 - Kompleksni brojevi 5. dio
Module 8 Trigonometrijski zapis kompleksnog broja
Unit 1 Lekcija 35 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja 1. dio
Unit 2 Lekcija 36 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja 2. dio
Unit 3 Lekcija 37 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja ft Višnja 3. dio
Unit 4 Lekcija 38 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja 4. dio
Unit 5 Lekcija 39 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja 5. dio
Unit 6 Lekcija 40 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja 6. dio
Unit 7 Lekcija 41 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja ft Višnja (tablica) 7. dio
Unit 8 Lekcija 42 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja 8. dio
Unit 9 Lekcija 43 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja 9. dio
Unit 10 Lekcija 44 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja 10. dio
Unit 11 Lekcija 45 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja ft Lovro i Marin 11. dio
Unit 12 Lekcija 46 - Preračunavanje stupnjeva u radijane i obrnuto
Unit 13 Lekcija 47 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja 12. dio
Unit 14 Lekcija 48 - Trigonometrijski zapis kompleksnog broja 13. dio

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake