U videima koji slijede naučit ćete primjenjivati Newtonove zakone. Naučit ćete crtati i izračunavati sile koje djeluju na tijelo koje se giba na horizontalnoj podlozi, te u kojim slučajevima primjenjujemo prvi, a u kojima drugi Newtonov zakon. Također, Toni vam pokazuje kako crtati i izračunavati sile koje djeluju na tijelo koje se giba na kosini, kako rastavljati silu težu na paralelnu i okomitu komponentu i kako pomoću sličnih trokuta izvoditi izraze za paralelnu i okomitu komponentu sile teže.

Module 1 Newtonovi zakoni, dinamika
Unit 1 Newtonovi zakoni, dinamika, plava zbirka, zadatak 206
Unit 2 Newtonovi zakoni, dinamika, plava zbirka, zadatak 226
Unit 3 Newtonovi zakoni, dinamika, plava zbirka, zadatak 227
Unit 4 Newtonovi zakoni, dinamika, plava zbirka, zadatak 228
Unit 5 Newtonovi zakoni, dinamika, plava zbirka, zadatak 232
Unit 6 Newtonovi zakoni, dinamika, plava zbirka, zadatak 259
Unit 7 Newtonovi zakoni, dinamika, plava zbirka, zadatak 260
Unit 8 Newtonovi zakoni, dinamika, plava zbirka, zadatak 260a
Unit 9 Newtonovi zakoni, dinamika, plava zbirka, zadatak 260b
Unit 10 Newtonovi zakoni, dinamika, plava zbirka, zadatak 287
Module 2 Newtonovi zakoni, kosina
Unit 1 Newtonovi zakoni, kosina, plava zbirka, zadatak 277a
Unit 2 Newtonovi zakoni, kosina, plava zbirka, zadatak 277b
Unit 3 Newtonovi zakoni, kosina, plava zbirka, zadatak 272
Unit 4 Newtonovi zakoni, kosina teorija

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake