Gradivo matematike na fakultetu je opširno pa je Toni za vas pripremio velik broj videa kako bi se dotaknuo svih nastavnih cjelina i objasnio vam ih. Riječ je prije svega o gradivu integrala i derivacija te kombinatorike i vjerojatnosti koji nisu tako komplicirani kako vam se možda čine. Krenite učiti s Tonijem i zavoljet ćete matematiku.

Odaberi cjelinu koju želiš naučiti:

Module 1 Jednadžbe
Unit 1 Linearne jednadžbe
Unit 2 Kvadratne jednadžbe
Unit 3 Umnožak = nula
Unit 4 Razlomak = nula
Unit 5 Ostale jednadžbe
Module 2 Diferencijalne jednadžbe
Unit 1 Diferencijalne jednadžbe 1. dio
Unit 2 Diferencijalne jednadžbe 2. dio
Unit 3 Diferencijalne jednadžbe 3. dio
Unit 4 Diferencijalne jednadžbe 4. dio
Unit 5 Diferencijalne jednadžbe 5. dio
Unit 6 Diferencijalne jednadžbe 6. dio
Unit 7 Diferencijalne jednadžbe 7. dio
Unit 8 Diferencijalne jednadžbe 8. dio
Unit 9 Diferencijalne jednadžbe 9. dio
Module 3 Gaussova metoda eliminacije
Unit 1 Gaussova metoda eliminacije 1. dio
Unit 2 Gaussova metoda eliminacije 2. dio
Unit 3 Gaussova metoda eliminacije 3. dio
Unit 4 Gaussova metoda eliminacije 4. dio
Unit 5 Gaussova metoda eliminacije 5. dio
Unit 6 Gaussova metoda eliminacije 6. dio
Module 4 Derivacija zbroja razlike umnoška i razlomka
Unit 1 Derivacija zbroja razlike umnoška i razlomka 1. dio
Unit 2 Derivacija zbroja razlike umnoška i razlomka 2. dio
Unit 3 Derivacija zbroja razlike umnoška i razlomka 3. dio
Unit 4 Derivacija zbroja razlike umnoška i razlomka 4. dio
Module 5 Derivacija složene funkcije
Unit 1 Derivacija složene funkcije 1. dio
Unit 2 Derivacija složene funkcije 2. dio
Unit 3 Derivacija složene funkcije 3. dio
Module 6 Tangenta i normala
Unit 1 Tangenta i normala 1. dio
Unit 2 Tangenta i normala 2. dio
Unit 3 Tangenta i normala 3. dio
Unit 4 Tangenta i normala 4. dio
Module 7 Kut između krivulja
Unit 1 Kut između krivulja
Module 8 Infimum i supremum
Unit 1 Infimum i supremum
Module 9 Integrali
Unit 1 Integrali tablični 1. dio
Unit 2 Integrali tablični 2. dio
Module 10 Integrali - metoda supstitucije
Unit 1 Integrali metoda supstitucije 1. dio
Unit 2 Integrali metoda supstitucije 2. dio
Unit 3 Integrali metoda supstitucije 3. dio
Unit 4 Integrali metoda supstitucije 4. dio
Module 11 Integrali - parcijalna integracija
Unit 1 Integrali parcijalna integracija 1. dio
Unit 2 Integrali parcijalna integracija 2. dio
Module 12 Određeni integrali
Unit 1 Određeni integrali 1. dio
Unit 2 Određeni integrali 2. dio
Unit 3 Određeni integrali 3. dio
Module 13 Dvostruki integrali
Unit 1 Dvostruki integrali 1. dio
Unit 2 Dvostruki integrali 2. dio
Unit 3 Dvostruki integrali 3. dio
Unit 4 Dvostruki integrali 4. dio
Unit 5 Dvostruki integrali 5. dio
Unit 6 Dvostruki integrali 6. dio
Unit 7 Dvostruki integrali 7. dio
Unit 8 Integrali - provjera znanja
Module 14 Vjerojatnost dobitka u nagradnoj igri
Unit 1 Vjerojatnost dobitka u nagradnoj igri 1. dio
Unit 2 Vjerojatnost dobitka u nagradnoj igri 2. dio
Unit 3 Vjerojatnost dobitka u nagradnoj igri 3. dio
Unit 4 Vjerojatnost dobitka u nagradnoj igri 4. dio
Unit 5 Vjerojatnost dobitka u nagradnoj igri 5. dio
Unit 6 Vjerojatnost dobitka u nagradnoj igri 6. dio

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake