U videima koji slijede naučit ćete kako derivirati funkcije, zatim isto to sa složenim i inverznim funkcijama. Toni Milun će vam pokazati kako odrediti ekstreme te kako prepoznati radi li se o minimumu ili maksimumu te sve što trebate znati o pregibu (infleksija), konkavnosti i konveksnosti. U ovoj lekciji biti će vam objašnjene i asimptote, tijek i graf funkcije te primjena diferencijalnog računa.

Module 1 Derivacija funkcije
Unit 1 Lekcija 1 - Derivacija funkcije 1. dio
Unit 2 Lekcija 2 - Derivacija funkcije 2. dio
Unit 3 Lekcija 3 - Derivacija funkcije 3. dio
Unit 4 Lekcija 4 - Derivacija funkcije 4. dio
Unit 5 Lekcija 5 - Derivacija funkcije 5. dio
Unit 6 Lekcija 6 - Derivacija funkcije 6. dio
Unit 7 Lekcija 7 - Derivacija funkcije 7. dio
Unit 8 Lekcija 8 - Derivacija funkcije 8. dio
Unit 9 Lekcija 9 - Derivacija funkcije 9. dio
Unit 10 Lekcija 10 - Derivacija funkcije 10. dio
Module 2 Derivacija složene i inverzne funkcije
Unit 1 Lekcija 11 - Derivacija složene i inverzne funkcije 1. dio
Unit 2 Lekcija 12 - Derivacija složene i inverzne funkcije 2. dio
Unit 3 Lekcija 13 - Derivacija složene i inverzne funkcije 3. dio
Unit 4 Lekcija 14 - Derivacija složene i inverzne funkcije 4. dio
Unit 5 Lekcija 15 - Derivacija složene i inverzne funkcije 5. dio
Unit 6 Lekcija 16 - Derivacija složene i inverzne funkcije 6. dio
Unit 7 Lekcija 17 - Derivacija složene i inverzne funkcije 7. dio
Unit 8 Lekcija 18 - Derivacija složene i inverzne funkcije 8. dio
Unit 9 Lekcija 19 - Derivacija složene i inverzne funkcije 9. dio
Unit 10 Lekcija 20 - Derivacija složene i inverzne funkcije 10. dio
Unit 11 Derivacije - provjera znanja
Module 3 Ekstremi rast i pad funkcije
Unit 1 Lekcija 21 - Ekstremi rast i pad funkcije 1. dio
Unit 2 Lekcija 22 - Ekstremi rast i pad funkcije 2. dio
Unit 3 Lekcija 23 - Ekstremi rast i pad funkcije 3. dio
Unit 4 Lekcija 24 - Ekstremi rast i pad funkcije 4. dio
Unit 5 Lekcija 25 - Ekstremi rast i pad funkcije 5. dio
Unit 6 Lekcija 26 - Ekstremi rast i pad funkcije 6. dio
Unit 7 Lekcija 27 - Ekstremi rast i pad funkcije 7. dio
Module 4 Pregib (infleksija), konkavnost i konveksnost
Unit 1 Lekcija 28 - Pregib (infleksija), konkavnost i konveksnost 1. dio
Unit 2 Lekcija 29 - Pregib (infleksija), konkavnost i konveksnost 2. dio
Module 5 Asimptote
Unit 1 Lekcija 30 - Asimptote ft Davor Gobac 1. dio
Unit 2 Lekcija 31 - Asimptote 2. dio
Unit 3 Lekcija 32 - Asimptote 3. dio
Unit 4 Lekcija 33 - Asimptote 4. dio
Unit 5 Lekcija 34 - Asimptote 5. dio
Unit 6 Lekcija 35 - Asimptote 6. dio
Unit 7 Lekcija 36 - Asimptote 7. dio
Unit 8 Lekcija 37 - Asimptote 8. dio
Unit 9 Lekcija 38 - Asimptote 9. dio
Unit 10 Lekcija 39 - Asimptote 10. dio
Module 6 Tijek i graf funkcije
Unit 1 Lekcija 40 - Tijek i graf funkcije 1. dio
Unit 2 Lekcija 41 - Tijek i graf funkcije 2. dio
Unit 3 Lekcija 42 - Tijek i graf funkcije 3. dio
Unit 4 Lekcija 43 - Tijek i graf funkcije 4. dio
Unit 5 Lekcija 44 - Tijek i graf funkcije 5. dio
Unit 6 Lekcija 45 - Tijek i graf funkcije 6. dio
Module 7 Primjena diferencijalnog računa
Unit 1 Lekcija 46 - Primjena diferencijalnog računa 1. dio
Unit 2 Lekcija 47 - Primjena diferencijalnog računa 2. dio
Unit 3 Lekcija 48 - Primjena diferencijalnog računa 3. dio
Unit 4 Lekcija 49 - Primjena diferencijalnog računa 4. dio

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake