Kako biste naučili što su to nizovi i kakvih sve vrsta nizova ima Toni je za vas pripremio mnoštvo videa raspoređenih u cjeline: Nizovi, Aritmetički niz, Geometrijski niz, Limes niza i Geometrijski red. Videe pogledajte u nastavku.

Module 1 Nizovi
Unit 1 Lekcija 1 - Nizovi 1. dio
Unit 2 Lekcija 2 - Nizovi 2. dio
Unit 3 Lekcija 3 - Nizovi 3. dio
Unit 4 Lekcija 4 - Nizovi (monotonost) 4. dio
Unit 5 Lekcija 5 - Nizovi (monotonost) 5. dio
Unit 6 Lekcija 6 - Nizovi (monotonost) 6. dio
Unit 7 Lekcija 7 - Nizovi (monotonost) 7. dio
Unit 8 Lekcija 8 - Nizovi (monotonost) 8. dio
Unit 9 Nizovi - provjera znanja
Module 2 Aritmetički niz
Unit 1 Lekcija 9 - Aritmetički niz 1. dio
Unit 2 Lekcija 10 - Aritmetički niz 2. dio
Unit 3 Lekcija 11 - Aritmetički niz 3. dio
Unit 4 Lekcija 12 - Aritmetički niz 4. dio
Unit 5 Lekcija 13 - Aritmetički niz 5. dio
Unit 6 Lekcija 14 - Aritmetički niz 6. dio
Module 3 Geometrijski niz
Unit 1 Lekcija 15 - Geometrijski niz 1. dio
Unit 2 Lekcija 16 - Geometrijski niz 2. dio
Unit 3 Lekcija 17 - Geometrijski niz 3. dio
Unit 4 Lekcija 18 - Geometrijski niz 4. dio
Unit 5 Lekcija 19 - Geometrijski niz 5. dio
Unit 6 Lekcija 20 - Geometrijski niz 6. dio
Unit 7 Lekcija 21 - Geometrijski niz 7. dio
Unit 8 Lekcija 22 - Geometrijski niz 8. dio
Module 4 Limes niza
Unit 1 Lekcija 23 - Limes niza 1. dio
Unit 2 Lekcija 24 - Limes niza 2. dio
Unit 3 Lekcija 25 - Limes niza 3. dio
Unit 4 Lekcija 26 - Limes niza 4. dio
Unit 5 Lekcija 27 - Limes niza 5. dio
Unit 6 Lekcija 28 - Limes niza 6. dio
Unit 7 Lekcija 29 - Limes niza 7. dio
Unit 8 Lekcija 30 - Limes niza 8. dio
Unit 9 Lekcija 31 - Limes niza 9. dio
Unit 10 Lekcija 32 - Limes niza 10. dio
Unit 11 Lekcija 33 - Limes niza 11. dio
Unit 12 Lekcija 34 - Limes niza 12. dio
Unit 13 Lekcija 35 - Limes niza 13. dio
Unit 14 Lekcija 36 - Limes niza 14. dio
Module 5 Geometrijski red
Unit 1 Lekcija 37 - Geometrijski red 1. dio
Unit 2 Lekcija 38 - Geometrijski red 2. dio
Unit 3 Lekcija 39 - Geometrijski red 3. dio
Unit 4 Lekcija 40 - Geometrijski red 4. dio
Unit 5 Lekcija 41 - Geometrijski red 5. dio
Unit 6 Lekcija 42 - Geometrijski red 6. dio
Unit 7 Lekcija 43 - Geometrijski red 7. dio

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake