Kroz ovu lekciju naučite formulu kvadratne jednadžbe i sve njene varijante. U videima koji slijede možete pogledati kako se rješavaju kvadratne jednadžbe i njihove diskiminante. Uz to, Toni će vam pokazati koje se jednadžbe svode na kvadratne i kako, a osim toga upoznat će vas s Vietovim formulama.

Module 1 Kvadratna jednadžba
Unit 1 Lekcija 1 - Kvadratna jednadžba 1. dio
Unit 2 Lekcija 2 - Kvadratna jednadžba 2. dio
Unit 3 Lekcija 3 - Kvadratna jednadžba 3. dio
Unit 4 Lekcija 4 - Kvadratna jednadžba 4. dio
Unit 5 Lekcija 5 - Kvadratna jednadžba 5. dio
Module 2 Rješenja kvadratne jednadžbe
Unit 1 Lekcija 6 - Rješenja kvadratne jednadžbe 1. dio
Unit 2 Lekcija 7 - Rješenja kvadratne jednadžbe 2. dio
Unit 3 Lekcija 8 - Rješenja kvadratne jednadžbe 3. dio
Unit 4 Lekcija 9 - Rješenja kvadratne jednadžbe 4. dio
Unit 5 Lekcija 10 - Rješenja kvadratne jednadžbe 5. dio
Unit 6 Lekcija 11 - Rješenja kvadratne jednadžbe 6. dio
Unit 7 Lekcija 12 - Rješenja kvadratne jednadžbe 7. dio
Unit 8 Lekcija 13 - Rješenja kvadratne jednadžbe 8. dio
Unit 9 Lekcija 14 - Rješenja kvadratne jednadžbe 9. dio
Unit 10 Lekcija 15 - Rješenja kvadratne jednadžbe 10. dio
Unit 11 Lekcija 16 - Rješenja kvadratne jednadžbe 11. dio
Unit 12 Lekcija 17 - Rješenja kvadratne jednadžbe 12. dio
Unit 13 Lekcija 18 - Rješenja kvadratne jednadžbe 13. dio
Module 3 Diskriminanta kvadratne jednadžbe
Unit 1 Lekcija 19 - Diskriminanta kvadratne jednadžbe 1. dio
Unit 2 Lekcija 20 - Diskriminanta kvadratne jednadžbe 2. dio
Unit 3 Lekcija 21 - Diskriminanta kvadratne jednadžbe 3. dio
Unit 4 Lekcija 22 - Diskriminanta kvadratne jednadžbe 4. dio
Unit 5 Lekcija 23 - Diskriminanta kvadratne jednadžbe 5. dio
Unit 6 Lekcija 24 - Diskriminanta kvadratne jednadžbe 6. dio
Module 4 Vieteove formule
Unit 1 Lekcija 25 - Vieteove formule 1. dio
Unit 2 Lekcija 26 - Vieteove formule 2. dio
Unit 3 Lekcija 27 - Vieteove formule 3. dio
Unit 4 Lekcija 28 - Vieteove formule 4. dio
Unit 5 Lekcija 29 - Vieteove formule 5. dio
Unit 6 Lekcija 30 - Vieteove formule 6. dio
Unit 7 Lekcija 31 - Vieteove formule 7. dio
Unit 8 Lekcija 32 - Vieteove formule 8. dio
Unit 9 Lekcija 33 - Vieteove formule 9. dio
Unit 10 Lekcija 34 - Vieteove formule 10. dio
Unit 11 Lekcija 35 - Vieteove formule 11. dio
Unit 12 Lekcija 36 - Vieteove formule 12. dio
Unit 13 Lekcija 37 - Vieteove formule 13. dio
Module 5 Jednadžbe koje se svode na kvadratne
Unit 1 Lekcija 38 - Jednadžbe koje se svode na kvadratne 1. dio
Unit 2 Lekcija 39 - Jednadžbe koje se svode na kvadratne 2. dio
Unit 3 Lekcija 40 - Jednadžbe koje se svode na kvadratne 3. dio
Unit 4 Lekcija 41 - Jednadžbe koje se svode na kvadratne 4. dio
Unit 5 Lekcija 42 - Jednadžbe koje se svode na kvadratne 5. dio
Unit 6 Lekcija 43 - Jednadžbe koje se svode na kvadratne 6. dio
Unit 7 Lekcija 44 - Jednadžbe koje se svode na kvadratne 7. dio
Unit 8 Lekcija 45 - Jednadžbe koje se svode na kvadratne 8. dio
Unit 9 Lekcija 46 - Jednadžbe koje se svode na kvadratne 9. dio
Unit 10 Lekcija 47 - Jednadžbe koje se svode na kvadratne 10. dio
Unit 11 Lekcija 48 - Jednadžbe koje se svode na kvadratne 11. dio
Unit 12 Lekcija 49 - Jednadžbe koje se svode na kvadratne 12. dio

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake