U pet modula u nastavku naučit ćete definirati trigonometrijske funkcije šiljastog kuta te izračunati vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova od 30°, 45° i 60°. Također, Toni će vam pokazati kako trigonometriju primijeniti na pravokutnom trokutu te u planimetriji.

Module 1 Definicije trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta
Unit 1 Lekcija 1 - Definicije trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta 1. dio
Unit 2 Lekcija 2 - Definicije trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta 2. dio
Unit 3 Lekcija 3 - Definicije trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta 3. dio
Unit 4 Lekcija 4 - Definicije trigonometrijskih vrijednosti šiljastog kuta 4. dio
Unit 5 Lekcija 5 - Definicije trigonometrijskih vrijednosti šiljastog kuta 5. dio
Unit 6 Lekcija 6 - Definicije trigonometrijskih vrijednosti šiljastog kuta 6. dio
Unit 7 Lekcija 7 - Definicije trigonometrijskih vrijednosti šiljastog kuta 7. dio
Module 2 Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova od 30°, 45° i 60°
Unit 1 Lekcija 8 - Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova od 30°, 45° i 60° 1. dio
Unit 2 Lekcija 9 - Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova od 30°, 45° i 60° 2. dio
Unit 3 Lekcija 10 - Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova od 30°, 45° i 60° 3. dio
Unit 4 Lekcija 11 - Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova od 30°, 45° i 60° 4. dio
Unit 5 Lekcija 12 - Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova od 30°, 45° i 60° 5. dio
Unit 6 Lekcija 13 - Vrijednosti trigonometrijskih funkcija 30°,45° i 60° 6. dio
Unit 7 Lekcija 14 - Vrijednosti trigonometrijskih funkcija 30°,45° i 60° 7. dio
Unit 8 Lekcija 15 - Vrijednosti trigonometrijskih funkcija 30°,45° i 60° 8. dio
Module 3 Računanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija
Unit 1 Lekcija 16 - Računanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija 1. dio
Unit 2 Lekcija 17 - Računanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija 2. dio
Unit 3 Lekcija 18 - Računanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija 3. dio
Unit 4 Lekcija 19 - Računanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija 4. dio
Module 4 Primjene na pravokutni trokut
Unit 1 Lekcija 20 - Primjene na pravokutni trokut 1. dio
Unit 2 Lekcija 21 - Primjene na pravokutni trokut 2. dio
Unit 3 Lekcija 22 - Primjene na pravokutni trokut 3. dio
Unit 4 Lekcija 23 - Primjene na pravokutni trokut 4. dio
Unit 5 Lekcija 24 - Primjene na pravokutni trokut 5. dio
Unit 6 Lekcija 25 - Primjene na pravokutni trokut 6. dio
Unit 7 Lekcija 26 - Primjene na pravokutni trokut 7. dio
Unit 8 Lekcija 27 - Primjene na pravokutni trokut 8. dio
Module 5 Primjene u planimetriji
Unit 1 Lekcija 28 - Primjene u planimetriji 1. dio
Unit 2 Lekcija 29 - Primjene u planimetriji 2. dio
Unit 3 Lekcija 30 - Primjene u planimetriji 3. dio
Unit 4 Lekcija 31 - Primjene u planimetriji 4. dio
Unit 5 Lekcija 32 - Primjene u planimetriji 5. dio
Unit 6 Lekcija 33 - Primjene u planimetriji 6. dio
Unit 7 Lekcija 34 - Primjene u planimetriji 7. dio
Unit 8 Lekcija 35 - Primjene u planimetriji 8. dio
Unit 9 Lekcija 36 - Primjene u planimetriji 9. dio
Unit 10 Lekcija 37 - Primjene u planimetriji 10. dio
Unit 11 Lekcija 38 - Primjene u planimetriji 11. dio
Unit 12 Lekcija 39 - Primjene u planimetriji 12. dio

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake