Toni je pripremio puno videa kako bi vam pomogao u savladavanju gradiva i što boljoj pripremi za nastavak obrazovanja u srednjoj školi. Očekuju vas kvadriranje i korjenovanje, neizostavan i izuzetno koristan Pitogorin poučak, produbljjivanje znanja iz realnih brojeva, a zatim preslikavanja ravnine, geometrija prostora i geometrijska tijela. Odaberite cjelinu koju želite i krenite učiti s Tonijem.

Odaberi cjelinu koju želiš naučiti:

Module 1 Kvadriranje i korjenovanje
Unit 1 Kvadriranje racionalnih brojeva. Kvadriranje umnoška i količnika
Unit 2 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
Unit 3 Potencije
Unit 4 Potencije s bazom 10
Unit 5 Drugi korijen
Unit 6 Računanje s korijenima
Unit 7 Kvadratna jednadžba
Unit 8 Priprema za prvi ispit znanja (Kvadriranje i korjenovanje)
Module 2 Pitogorin poučak
Unit 1 Pravokutni trokut (ponavljanje)
Unit 2 Pitagorin poučak
Unit 3 Primjene Pitagorina poučka na pravokutnik i kvadrat
Unit 4 Primjene Pitagorina poučka na jednakokračni i jednakostranični trokut, romb i trapez
Unit 5 Priprema za drugi ispit znanja (Pitogorin poučak)
Module 3 Realni brojevi
Unit 1 Realni brojevi
Unit 2 Koordinatni sustav
Unit 3 Grafovi funkcija y=x2 i y=korijen(x)
Unit 4 Priprema za treći ispit znanja (Realni brojevi)
Module 4 Preslikavanja ravnine
Unit 1 Vektori
Unit 2 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Unit 3 Translacija
Unit 4 Osna simetrija
Unit 5 Centralna simetrija
Unit 6 Rotacija
Unit 7 Priprema za četvrti ispit znanja (Preslikavanja ravnine)
Module 5 Geometrija prostora
Unit 1 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Unit 2 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Unit 3 Priprema za peti ispit znanja (Geometrija prostora)
Module 6 Geometrijska tijela
Unit 1 Prizma, oplošje i obujam 1. dio
Unit 2 Prizma, oplošje i obujam 2. dio
Unit 3 Piramida, oplošje i obujam 1. dio
Unit 4 Piramida, oplošje i obujam 2. dio
Unit 5 Valjak, oplošje i obujam
Unit 6 Stožac, oplošje i obujam
Unit 7 Kugla, oplošje i obujam
Unit 8 Priprema za šesti ispit znanja (Geometrijska tijela)

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake