U ovoj lekciji pronaći ćete osnovna pravila korjenovanja i potenciranja s racionalnim eksponentom. Osim toga možete pogledati kako se rješavaju računski zadaci s krojenima i obogatiti svoje znanje o jednadžbama s proširivanjem na iracionalne.

Module 1 Korijeni
Unit 1 Lekcija 1 - Korijeni 1. dio
Unit 2 Lekcija 2 - Korijeni 2. dio
Unit 3 Lekcija 3 - Korijeni 3. dio
Unit 4 Lekcija 4 - Korijeni 4. dio
Unit 5 Lekcija 5 - Korijeni 5. dio
Unit 6 Lekcija 6 - Korijeni 6. dio
Unit 7 Lekcija 7 - Korijeni 7. dio
Unit 8 Lekcija 8 - Korijeni 8. dio
Unit 9 Lekcija 9 - Korijeni 9. dio
Unit 10 Lekcija 10 - Korijeni 10. dio
Unit 11 Lekcija 11 - Korijeni 11. dio
Unit 12 Lekcija 12 - Korijeni 12. dio
Module 2 Potencije s racionalnim eksponentom
Unit 1 Lekcija 13 - Potencije s racionalnim eksponentom 1. dio
Unit 2 Lekcija 14 - Potencije s racionalnim eksponentom 2. dio
Unit 3 Lekcija 15 - Potencije s racionalnim eksponentom 3. dio
Unit 4 Lekcija 16 - Potencije s racionalnim eksponentom 4. dio
Unit 5 Lekcija 17 - Potencije s racionalnim eksponentom 5. dio
Unit 6 Lekcija 18 - Potencije s racionalnim eksponentom 6. dio
Unit 7 Lekcija 19 - Potencije s racionalnim eksponentom 7. dio
Unit 8 Lekcija 20 - Potencije s racionalnim eksponentom 8. dio
Unit 9 Lekcija 21 - Potencije s racionalnim eksponentom 9. dio
Module 3 Račun s korijenima
Unit 1 Lekcija 22 - Račun s korijenima 1. dio
Unit 2 Lekcija 23 - Račun s korijenima 2. dio
Unit 3 Lekcija 24 - Račun s korijenima 3. dio
Unit 4 Lekcija 25 - Račun s korijenima 4. dio
Unit 5 Lekcija 26 - Račun s korijenima 5. dio
Unit 6 Lekcija 27 - Račun s korijenima 6. dio
Unit 7 Lekcija 28 - Račun s korijenima 7. dio
Unit 8 Lekcija 29 - Račun s korijenima 8. dio
Module 4 Iracionalne jednadžbe
Unit 1 Lekcija 30 - Iracionalne jednadžbe 1. dio
Unit 2 Lekcija 31 - Iracionalne jednadžbe 2. dio
Unit 3 Lekcija 32 - Iracionalne jednadžbe 3. dio


		

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake