Nakon što ste usvojili sve osnovne pojmove o kružnici u slijedećim video zapisima pogledajte kako se računa površina i opseg kruga. Toni će vam pokazati kako se računa duljina kružnog luka i površina kružnog isječka. Također će vas upoznati s formulama i načinima rješavanja tangente na kružnicu. Osim toga pogledajte kako sa znanjima o krugu i kružnici možete rješavati tetivni i tangencijalni četverokut i pravilne mnogokute.

Module 1 Opseg i površina kruga
Unit 1 Lekcija 1 - Opseg i površina kruga 1. dio
Unit 2 Lekcija 2 - Opseg i površina kruga 2. dio
Unit 3 Lekcija 3 - Opseg i površina kruga 3. dio
Unit 4 Lekcija 4 - Opseg i površina kruga 4. dio
Unit 5 Lekcija 5 - Opseg i površina kruga 5. dio
Unit 6 Lekcija 6 - Opseg i površina kruga 6. dio
Module 2 Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka
Unit 1 Lekcija 7 - Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka 1. dio
Unit 2 Lekcija 8 - Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka 2. dio
Unit 3 Lekcija 9 - Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka 3. dio
Unit 4 Lekcija 10 - Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka 4. dio
Unit 5 Lekcija 11 - Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka 5. dio
Unit 6 Lekcija 12 - Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka 6. dio
Unit 7 Lekcija 13 - Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka 7. dio
Unit 8 Lekcija 14 - Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka 8. dio
Module 3 Obodni i središnji kut
Unit 1 Lekcija 15 - Obodni i središnji kut 1. dio
Unit 2 Lekcija 16 - Obodni i središnji kut 2. dio
Unit 3 Lekcija 17 - Obodni i središnji kut 3. dio
Unit 4 Lekcija 18 - Obodni i središnji kut 4. dio
Unit 5 Lekcija 19 - Obodni i središnji kut 5. dio
Unit 6 Lekcija 20 - Obodni i središnji kut 6. dio
Unit 7 Lekcija 21 - Obodni i središnji kut 7. dio
Module 4 Tangenta na kružnicu
Unit 1 Lekcija 22 - Tangenta na kružnicu 1. dio
Unit 2 Lekcija 23 - Tangenta na kružnicu 2. dio
Unit 3 Lekcija 24 - Tangenta na kružnicu 3. dio
Unit 4 Lekcija 25 - Tangenta na kružnicu 4. dio
Module 5 Tetivni i tangencijalni četverokut
Unit 1 Lekcija 26 - Tetivni i tangencijalni četverokut 1. dio
Unit 2 Lekcija 27 - Tetivni i tangencijalni četverokut 2. dio
Unit 3 Lekcija 28 - Tetivni i tangencijalni četverokut 3. dio
Unit 4 Lekcija 29 - Tetivni i tangencijalni četverokut 4. dio
Unit 5 Lekcija 30 - Tetivni i tangencijalni četverokut 5. dio
Unit 6 Lekcija 31 - Tetivni i tangencijalni četverokut 6. dio
Module 6 Pravilni mnogokuti
Unit 1 Lekcija 32 - Pravilni mnogokuti 1. dio
Unit 2 Lekcija 33 - Pravilni mnogokuti 2. dio
Unit 3 Lekcija 34 - Pravilni mnogokuti 3. dio
Unit 4 Lekcija 35 - Pravilni mnogokuti 4. dio
Unit 5 Lekcija 36 - Pravilni mnogokuti 5. dio

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake