Iz ovih videa naučiti ćete što znači sukladnost i navesti 4 poučka o sukladnosti trokuta. Znati ćete što znači kada kažemo da su trokuti slični, za razliku od sukladnosti i što je koeficijent sličnosti. Upoznat ćete se s tri teorema o sličnosti trokuta: S-S-S, S-K-S i K-K. Također, naučiti ćete što su homotetija (centralna sličnost), središte homotetije i koeficijent homotetije.

Module 1 Sukladnost dužina kutova i trokuta
Unit 1 Lekcija 1 - Sukladnost dužina kutova i trokuta 1. dio
Unit 2 Lekcija 2 - Sukladnost dužina kutova i trokuta 2. dio
Unit 3 Lekcija 3 - Sukladnost dužina kutova i trokuta 3. dio
Unit 4 Lekcija 4 - Heronova formula za površinu trokuta 1. dio
Unit 5 Lekcija 5 - Heronova formula za površinu trokuta 2. dio
Unit 6 Lekcija 6 - Heronova formula za površinu trokuta 3. dio
Unit 7 Lekcija 7 - Proporcionalnost dužina i Talesov poučak 1. dio
Unit 8 Lekcija 8 - Proporcionalnost dužina i Talesov poučak 2. dio
Unit 9 Lekcija 9 - Proporcionalnost dužina i Talesov poučak 3. dio
Unit 10 Lekcija 10 - Proporcionalnost dužina i Talesov poučak 4. dio
Unit 11 Lekcija 11 - Proporcionalnost dužina i Talesov poučak 5. dio
Unit 12 Lekcija 12 - Proporcionalnost dužina i Talesov poučak 6. dio
Module 2 Sličnost trokuta
Unit 1 Lekcija 13 - Sličnost trokuta 1. dio
Unit 2 Lekcija 14 - Sličnost trokuta 2. dio
Unit 3 Lekcija 15 - Sličnost trokuta 3. dio
Unit 4 Lekcija 16 - Sličnost trokuta 4. dio
Unit 5 Lekcija 17 - Sličnost trokuta 5. dio
Unit 6 Lekcija 18 - Sličnost trokuta 6. dio
Unit 7 Lekcija 19 - Sličnost trokuta 7. dio
Module 3 Homotetija
Unit 1 Lekcija 20 - Homotetija

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake