Videi koji slijede obuhvaćaju nastavne cjeline gradiva matematike za šesti razred osnovne škole. Toni će vam objasniti razlomke i računske operacije s njima, trokut i sve o trokutu, cijele i racionalne brojeve, linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom te četverokute (paralelogram, trapez i deltoid).

Module 1 Razlomci
Unit 1 Svođenje razlomaka na zajednički nazivnik, uspoređivanje razlomaka i brojevni pravac
Unit 2 Zbrajanje razlomaka
Unit 3 Oduzimanje razlomaka
Unit 4 Množenje razlomaka
Unit 5 Dijeljenje razlomaka
Unit 6 Povezivanje računskih operacija s razlomcima
Unit 7 Priprema za prvu provjeru znanja (Operacije s razlomcima)
Module 2 Cijeli brojevi
Unit 1 Pozitivni i negativni cijeli brojevi i prikaz na pravcu
Unit 2 Suprotni brojevi, apsolutna vrijednosti i uspoređivanje cijelih brojeva
Unit 3 Zbrajanje cijelih brojeva
Unit 4 Oduzimanje cijelih brojeva i rad sa zagradama
Unit 5 Množenje cijelih brojeva
Unit 6 Izlučivanje zajedničkog faktora
Unit 7 Dijeljenje cijelih brojeva
Unit 8 Povezivanje računskih operacija s cijelim brojevima
Unit 9 Priprema za treću provjeru znanja (Cijeli brojevi)
Module 3 Racionalni brojevi
Unit 1 Pozitivni i negativni racionalni brojevi i prikaz na pravcu
Unit 2 Suprotni brojevi, apsolutna vrijednosti i uspoređivanje racionalnih brojeva
Unit 3 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Unit 4 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Unit 5 Povezivanje računskih operacija s racionalnim brojevima
Unit 6 Priprema za četvrtu provjeru znanja (Racionalni brojevi)
Module 4 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
Unit 1 Linearne jednadžbe oblika ax+b=0 1. dio
Unit 2 Linearne jednadžbe oblika ax+b=0 2. dio
Unit 3 Problemski zadaci
Unit 4 Priprema za petu provjeru znanja (Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom)
Module 5 Četverokut
Unit 1 Osnovna svojstva četverokuta
Unit 2 Paralelogrami 1. dio
Unit 3 Paralelogrami 2. dio
Unit 4 Trapez i deltoid
Unit 5 Priprema za šestu provjeru znanja (Četverokut)
Module 6 Trokut
Unit 1 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca. Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Unit 2 Vrhovi, stranice i kutovi trokuta
Unit 3 Zbroj kutova u trokutu. Vanjski kutovi trokuta
Unit 4 Odnosi stranica i kutova u trokutu i vrste trokuta
Unit 5 Sukladnost trokuta
Unit 6 Simetrala dužine i kuta
Unit 7 Konstrukcije nekih kutova
Unit 8 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Unit 9 Površina trokuta
Unit 10 Priprema za drugu provjeru znanja (Trokut)

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake