Gradivo koje slijedi obuhvaća trigonometriju točnije adicijske formule i grafove trigonometrijskih funkcija, trigonometrijske jednadžbe, nejednadžbe i sustave te samu primjenu trigonometrije. Nakon toga Toni je u svojim videima obuhvatio sve o vektorima, pravcima, kružnicama te krivuljama drugog reda (elipsa, hiperbola, parabola).

Odaberi cjelinu koju želiš naučiti:

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake