U videima koji slijede naučit ćete što su adicijske formule i grafovi trigonometrijskih funkcija. Toni će vam pokazati kako se računaju trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovičnog kuta. Osim toga, saznat ćete nešto više o pretvaranju formula, sinusu, kosinusu, tangensu i kotangensu.

Module 1 Adicijski teoremi
Unit 1 Lekcija 1 - Adicijski teoremi ft Antonija Mandić i Vedad Ćosić 1. dio
Unit 2 Lekcija 2 - Adicijski teoremi ft Antonija Mandić i Vedad Ćosić 2. dio
Unit 3 Lekcija 3 - Adicijski teoremi ft Antonija Mandić i Vedad Ćosić 3. dio
Unit 4 Lekcija 4 - Adicijski teoremi ft Antonija Mandić i Vedad Ćosić 4. dio
Unit 5 Lekcija 5 - Adicijski teoremi ft Antonija Mandić i Vedad Ćosić 5. dio
Unit 6 Lekcija 6 - Adicijski teoremi ft Antonija Mandić i Vedad Ćosić 6. dio
Unit 7 Lekcija 7 - Adicijski teoremi ft Kristijan Radmanović 7. dio
Unit 8 Lekcija 8 - Adicijski teoremi 8. dio
Unit 9 Lekcija 9 - Adicijski teoremi 9. dio
Module 2 Trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovičnog kuta
Unit 1 Lekcija 10 - Trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovičnog kuta 1. dio
Unit 2 Lekcija 11 - Trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovičnog kuta 2. dio
Unit 3 Lekcija 12 - Trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovičnog kuta 3. dio
Unit 4 Lekcija 13 - Trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovičnog kuta 5. dio
Unit 5 Lekcija 14 - Trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovičnog kuta 6. dio
Unit 6 Lekcija 15 - Trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovičnog kuta 7. dio
Unit 7 Lekcija 16 - Trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovičnog kuta 8. dio
Unit 8 Lekcija 17 - Trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovičnog kuta 9. dio
Unit 9 Lekcija 18 - Trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovičnog kuta 4. dio
Unit 10 Lekcija 19 - Trigonometrijske funkcije dvostrukog i polovičnog kuta 10. dio
Module 3 Formule pretvorbe
Unit 1 Lekcija 20 - Formule pretvorbe 1. dio
Unit 2 Lekcija 21 - Formule pretvorbe 2. dio
Unit 3 Lekcija 22 - Formule pretvorbe 3. dio
Unit 4 Lekcija 23 - Formule pretvorbe 4. dio
Unit 5 Lekcija 24 - Formule pretvorbe 5. dio
Module 4 Grafovi funkcija sinus i kosinus
Unit 1 Lekcija 25 - Grafovi funkcija sinus i kosinus 1. dio
Unit 2 Lekcija 26 - Grafovi funkcija sinus i kosinus 2. dio
Unit 3 Lekcija 27 - Grafovi funkcija sinus i kosinus 3. dio
Unit 4 Lekcija 28 - Grafovi funkcija sinus i kosinus 4. dio
Unit 5 Lekcija 29 - Grafovi funkcija sinus i kosinus 5. dio
Unit 6 Lekcija 30 - Grafovi funkcija sinus i kosinus 6. dio
Module 5 Graf funkcija tangens i kotangens
Unit 1 Lekcija 31 - Graf funkcija tangens i kotangens 1. dio
Unit 2 Lekcija 32 - Graf funkcija tangens i kotangens 2. dio
Unit 3 Lekcija 33 - Graf funkcija tangens i kotangens 3. dio
Unit 4 Lekcija 34 - Graf funkcija tangens i kotangens 4. dio
Unit 5 Adicijske formule i grafovi trigonometrijskih funkcija - provjera znanja

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake