MS Office ima čestu primjenu u statistici te mnoštvo funkcija koje pružaju bezbroj analitičkih mogućnosti. Točnije, Excel kao dio MS Office paketa neizostavan je program u poslovanju te je njegovo poznavanje nužno i vrlo često vrlo površno. Toni Milun stoga je za vas pripremio čak 24 modula za Excel 2003 u kojima nakon uvodnih predavanja donosi upute poput: kako grupirati histograme, koristiti pivot tablice, izračunati srednje vrijednosti i mjere disperzije ili koeficijent korelacije. Pomoću Tonijevih videa ćete produbiti svoje znanje i iz uporabe regresijskih modela, verižnih, baznih i skupnih indeksa, modela trenda, ali i izračunati npr. realnu plaću.

Odaberi cjelinu koju želiš naučiti:

Module 1 Grupiranje Histogram
Unit 1 Histogram grupiranje Primjer 2.1 1. dio (formiranje tablice)
Unit 2 Histogram grupiranje Primjer 2.1 2. dio (uređivanje tablice)
Unit 3 Histogram grupiranje Primjer 2.1 3. dio (graf)
Unit 4 Histogram grupiranje Primjer 2.1 4. dio (postotci)
Module 2 Grupiranje u intervale - Histogram
Unit 1 Histogram grupiranje Primjer 2.3 1. dio (izrada tablice)
Unit 2 Histogram grupiranje Primjer 2.3 2. dio (interpretacija tablice)
Unit 3 Histogram grupiranje Primjer 2.3 3. dio (kumulativ)
Unit 4 Histogram grupiranje Primjer 2.3 4. dio (postotci)
Unit 5 Histogram grupiranje Primjer 2.3 5. dio (dodatno uređenje grafikona)
Module 3 Pivot tablica
Unit 1 Pivot grupiranje Primjer 2.4 1. dio (izrada tablice)
Unit 2 Pivot grupiranje Primjer 2.4 2. dio (postotci)
Unit 3 Pivot grupiranje primjer 2.4 3. dio (graf)
Module 4 Grafovi: strukturni krug, jednostavni stupci
Unit 1 Grafički prikaz Primjer 2.6 1. dio (strukturni krug)
Unit 2 Grafički prikaz Primjer 2.6 2. dio (jednostavni stupci)
Module 5 Grafički prikaz položenim stupcima
Unit 1 Grafički prikaz Primjer 2.7 (položeni stupci)
Module 6 Grafički prikaz: linijski grafikon
Unit 1 Grafički prikaz Primjer 2.11 (linijski graf)
Module 7 Prosjek (aritmetička sredina)
Unit 1 Prosjek (Aritmetička sredina grupiranih podataka) Primjer 3.2 1. dio
Unit 2 Prosjek (Aritmetička sredina grupiranih podataka) Primjer 3.2 2. dio
Module 8 Srednje vrijednosti
Unit 1 Srednje vrijednosti Primjer 3.8 1. dio (medijan, mod, kvartili)
Unit 2 Srednje vrijednosti Primjer 3.8 2. dio (centili)
Module 9 Mjere disperzije
Unit 1 Mjere disperzije Primjer 4.1 02 (standardna devijacija koeficijent varijacije)
Unit 2 Mjere disperzije Primjer 4 2
Module 10 Usporedba varijabilnosti
Unit 1 Mjere disperzije Primjer 4 2
Module 11 Mjere disperzije grupiranih podataka
Unit 1 Mjere disperzije i aritmetička sredina grupiranih podataka Primjer 4.3 1. dio
Unit 2 Mjere disperzije i aritmetička sredina grupiranih podataka Primjer 4.3 2. dio
Module 12 Asimetrija i zaobljenost
Unit 1 Asimetrija i zaobljenost Primjer 5.4
Module 13 Koeficijent korelacije
Unit 1 Koeficijent korelacije Pearsonov koeficijent korelacije
Module 14 Priprema za 1. kolokvij
Unit 1 Priprema za 1. kolokvij 1. dio
Unit 2 Priprema za 1. kolokvij 2. dio
Unit 3 Priprema za 1. kolokvij 3. dio
Unit 4 Priprema za 1. kolokvij 4. dio
Unit 5 Priprema za 1. kolokvij 5. dio
Module 15 Linearni model regresije
Unit 1 Linearna regresija Primjer 7.3 1. dio (dobivanje jednadžbe)
Unit 2 Linearna regresija Primjer 7.3 2. dio (parametri)
Unit 3 Linearna regresija Primjer 7.3 3. dio (reprezentativnosti i prognoze)
Module 16 Eksponencijalni model regresije
Unit 1 Eksponencijalna regresija Primjer 7.4 1. dio (dobivanje jednadžbe)
Unit 2 Eksponencijalna regresija Primjer 7.4 2. dio (parametri)
Unit 3 Eksponencijalna regresija Primjer 7.4 3. dio (reprezentativnost i procjena)
Module 17 Dvostrukologaritamski model regresije
Unit 1 Dvostrukologaritamska regresija Primjer 7.5 1. dio (jednadžba, parametri)
Unit 2 Dvostrukologaritamska regresija Primjer 7.5 2. dio (reprezentativnost procjena)
Module 18 Riješeni primjer 2. kolokvija 2008 C grupa
Unit 1 Kolokvij 2. grupa C 2008 1. dio
Unit 2 Kolokvij 2. grupa C 2008 2. dio
Unit 3 Kolokvij 2. grupa C 2008 3. dio
Unit 4 Kolokvij 2. grupa C 2008 4. dio
Unit 5 Kolokvij 2. grupa C 2008 5. dio
Unit 6 Kolokvij 2. grupa C 2008 6. dio
Unit 7 Kolokvij 2. grupa C 2008 7. dio
Module 19 Riješeni primjer 2. kolokvija 2008 D grupa
Unit 1 Kolokvij 2. grupa D 2008 1. dio
Unit 2 Kolokvij 2. grupa D 2008 2. dio
Unit 3 Kolokvij 2. grupa D 2008 3. dio
Unit 4 Kolokvij 2. grupa D 2008 4. dio
Unit 5 Kolokvij 2. grupa D 2008 5. dio
Module 20 Linearni trend
Unit 1 Linearni trend Primjer 8.1 1. dio (linijski graf)
Unit 2 Linearni trend Primjer 8.1 2. dio (dobivanje jednadžbe)
Unit 3 Linearni trend Primjer 8.1 3. dio (parametri)
Unit 4 Linearni trend Primjer 8.1 4. dio (prognoze reprezentativnost)
Module 21 Eksponencijalni trend
Unit 1 Eksponencijalni trend Primjer 8.2 1. dio (linijski graf)
Unit 2 Eksponencijalni trend Primjer 8.2 2. dio (jednadžba)
Unit 3 Eksponencijalni trend Primjer 8.2 3. dio (parametri, prognoza)
Unit 4 Eksponencijalni trend Primjer 8.2 4. dio (prognoza, reprezentativnost)
Module 22 Skupni Indeksi
Unit 1 Skupni indeksi Primjer 8.12 1. dio
Unit 2 Skupni indeksi Primjer 8.12 2. dio
Unit 3 Skupni indeksi Primjer 8.12 3. dio
Unit 4 Skupni indeksi Primjer 8.12 4. dio
Module 23 Realne plaće
Unit 1 Realne plaće Primjer 8.13 1. dio
Unit 2 Realne plaće Primjer 8.13 2. dio
Unit 3 Realne plaće Primjer 8.13 3. dio
Module 24 Kolika je zaista prosječna mjesečna plaća u Hrvatskoj?
Unit 1 Kolika je zaista prosječna mjesečna plaća u RH 1. dio
Unit 2 Kolika je zaista prosječna mjesečna plaća u RH 2. dio
Unit 3 Kolika je zaista prosječna mjesečna plaća u RH 3. dio
Unit 4 Kolika je zaista prosječna mjesečna plaća u RH 4. dio
Unit 5 Kolika je zaista prosječna mjesečna plaća u RH 5. dio
Unit 6 Kolika je zaista prosječna mjesečna plaća u RH 6. dio

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake