MS Office ima čestu primjenu u statistici te mnoštvo funkcija koje pružaju bezbroj analitičkih mogućnosti. Točnije, Excel kao dio MS Office paketa neizostavan je program u poslovanju te je njegovo poznavanje nužno i vrlo često vrlo površno. Toni Milun stoga je za vas pripremio mnoštvo cjelina za Excel 2007/10 u kojima nakon uvodnih predavanja donosi upute poput: kako grupirati histograme, koristiti pivot tablice, izračunati srednje vrijednosti i mjere disperzije ili koeficijent korelacije. Pomoću Tonijevih videa ćete produbiti svoje znanje i iz uporabe regresijskih modela, verižnih, baznih i skupnih indeksa, modela trenda, ali i izračunati npr. realnu plaću.

Odaberi cjelinu koju želiš naučiti:

Module 1 Osnovni statistički pojmovi Excel 2007
Unit 1 Osnovni statistički pojmovi 1. dio
Unit 2 Osnovni statistički pojmovi 2. dio
Module 2 Grupiranje histogram Excel 2007
Unit 1 Grupiranje podataka pojedinačno 1. dio (histogram)
Unit 2 Grupiranje podataka pojedinačno 2. dio (histogram)
Unit 3 Grupiranje podataka u intervale 1. dio (histogram)
Unit 4 Grupiranje podataka u intervale 2. dio (histogram)
Module 3 Grupiranje pomoću pivot tablica Excel 2007
Unit 1 Grupiranje pivot tablica 1. dio
Unit 2 Grupiranje pivot tablica 2. dio
Module 4 Srednje vrijednosti i mjere disperzije Excel 2007
Unit 1 Srednje vrijednosti i mjere disperzije 1. dio
Unit 2 Srednje vrijednosti i mjere disperzije 2. dio
Unit 3 Srednje vrijednosti i mjere disperzije 3. dio
Module 5 Koeficijenti korelacija (Pearsonov i Spearmanov) Excel 2007
Unit 1 Pearsonov koeficijent korelacije
Unit 2 Spearmanov koeficijent korelacije ranga
Module 6 Linearni regresijski model Excel 2007
Unit 1 Linearni regresijski model 1. dio
Unit 2 Linearni regresijski model 2. dio
Module 7 Eksponencijalni regresijski model Excel 2007
Unit 1 Eksponencijalni regresijski model
Module 8 Dvostrukologaritamski regresijski model Excel 2007
Unit 1 Dvostrukologaritamski regresijski model 1. dio
Unit 2 Dvostrukologaritamski regresijski model 2. dio
Module 9 Linearni trend model Excel 2007
Unit 1 Linearni trend model 1. dio
Unit 2 Linearni trend model 2. dio
Module 10 Eksponencijalni trend model Excel 2007
Unit 1 Eksponencijalni trend Primjer 8.2 (linijski graf) 1. dio
Unit 2 Eksponencijalni trend Primjer 8.2 (jednadžba) 2. dio
Unit 3 Eksponencijalni trend Primjer 8.2 (parametri, prognoza) 3. dio
Unit 4 Eksponencijalni trend Primjer 8.2 (prognoza, reprezentativnost) 4. dio
Module 11 Verižni i bazni indeksi Excel 2007
Unit 1 Indeksi Primjer 8.5 (apsolutne u verižne)
Unit 2 Indeksi Primjer 8.6 (verižni u apsolutne)
Unit 3 Indeksi Primjer 8.7 (apsolutne u bazne)
Unit 4 Indeksi Primjer 8.8 (bazni u apsolutne)
Unit 5 Indeksi Primjer 8.9 (bazni u bazne)
Unit 6 Indeksi Primjer 8.10 (bazni u verižne)
Unit 7 Indeksi Primjer 8.11 (verižni u bazne)
Unit 8 Prosječna stopa promjene Primjer 8.15
Module 12 Skupni indeksi Excel 2007
Unit 1 Skupni indeksi Primjer 8.12 1. dio
Unit 2 Skupni indeksi Primjer 8.12 2. dio
Unit 3 Skupni indeksi Primjer 8.12 3. dio
Unit 4 Skupni indeksi Primjer 8.12 4. dio
Module 13 Realne plaće Excel 2007
Unit 1 Realne plaće Primjer 8.13 1. dio
Unit 2 Realne plaće Primjer 8.13 2. dio
Unit 3 Realne plaće Primjer 8.13 3. dio

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake