Kako izračunati umnožak troznamenkastog broja pomnoženog s troznamenkastim brojem i to bez upotrebe papira i olovke? Uz pomoć vedske matematike možeš to izračunati za svega 8 sekundi! Pogledaj videe i otkrij što što smo sve spoznali iz staroindijskih vedskih zapisa.

Odaberi cjelinu koju želiš naučiti:

Module 1 Uvod u vedsku matematiku
Unit 1 Sve od devetke, a zadnju od desetke
Unit 2 Komplement
Unit 3 U trgovini
Unit 4 Putni troškovi
Unit 5 Uvod u vedsku matematiku_uvodni video
Module 2 Zbrajanje i oduzimanje uz pomoć Vinculum broja
Unit 1 Vinculum broj
Unit 2 Zbrajanje uz pomoć Vinculum broja
Unit 3 Oduzimanje uz pomoć Vinculum broja
Module 3 Trikovi za brže računanje
Unit 1 Trikovi za brže zbrajanje
Unit 2 Trikovi za brže oduzimanje
Unit 3 Trikovi za brže množenje
Module 4 Univerzalno množenje
Unit 1 Univerzalno množenje dvoznamenkastih brojeva
Unit 2 Dokaz za univerzalno množenje dvoznamenkastih brojeva
Unit 3 Univerzalno množenje troznamenkastih brojeva
Unit 4 Dokaz za univerzalno množenje troznamenkastih brojeva
Unit 5 Univerzalno množenje uz primjenu Vinculum broja
Unit 6 Univerzalno množenje dvoznamenkastog i troznamenkastog broja
Unit 7 Univerzalno mnozenje četveroznamenkastog i troznamenkastog broja
Unit 8 Primjena univerzalnog množenja na množenje polinoma
Module 5 Množenje brojeva blizu baze
Unit 1 Množenje brojeva kada je jedan veći a drugi manji od baze
Unit 2 Tablica množenja uz pomoć prstiju
Unit 3 Množenje brojeva manjih od baze
Unit 4 Množenje brojeva većih od baze
Unit 5 Dokaz za množenje brojeva blizu baze
Unit 6 Množenje brojeva blizu baza 20, 30, 40
Unit 7 Množenje brojeva blizu baza 50, 200, 300
Module 6 Množenje brojevima 9, 99, 999…
Unit 1 Množenje brojem 9
Unit 2 Množenje brojem 9 uz pomoć prstiju
Unit 3 Množenje brojevima 9, 99, 999
Unit 4 Množenje brojevima 9, 99, 999 kada faktori nemaju isti broj znamenki
Module 7 Vedska matematika - Kvadriranje
Unit 1 Kvadriranje brojeva koji završavaju na 5
Unit 2 Dokaz za kvadriranje brojeva koji završavaju na 5
Unit 3 Univerzalno kvadriranje dvoznamenkastih brojeva
Unit 4 Kvadriranje brojeva pomoću baze (kvadriranje napamet)
Unit 5 Kvadriranje brojeva koji se sastoje samo od znamenke 1

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake